IČO · 116 84 887 | DIČ · CZ11684887
    Sídlo · Staroměstské náměstí, Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1
    Pobočka · nám. Přemysla Otakara II. 128/39, 370 01 České Budějovice
    info@beta21.cz | www.beta21.cz